CERIMÒNIES CIVILS

SERVEIS MUSICALS BLANC
CIVILS GRIS
NOUS blanc

CERIMÒNIES CIVILS

linia

La cerimònia laica o civil és un comiat personalitzat que ens uneix en el record de la persona que ens ha deixat. 

Així, les paraules, a través de la lectura de poemes, aforismes i d’altres textos – que  inclouen una part personal que recorda les anècdotes, el caràcter i/o la trajectòria vital de la persona difunta –, ens apropen a la seva persona, a la seva essència, en definitiva, al que ha estat i ha significat per a nosaltres.

A NESSUN DORMA sabem que la personalització de la cerimònia de comiat a càrrec de la família contribueix a que el procés de dol es realitzi d’una forma més sana. Per aquest motiu,  NESSUN DORMA compta amb una base de dades en contínua evolució que conté els recursos necessaris que enriqueixen i ajuden a personalitzar cadascuna de les cerimònies.

ARBRE