RECURSOS HUMANS

TECNOLOGICS BLANC
TECNICS BLANC
HUMANS GRIS

RECURSOS HUMANS

linia

L’equip humà que conforma l’empresa està format per una plantilla 16 treballadors entre músics, cerimonials i responsables dels diferents departaments, així com 15 col·laboradors externs autònoms que tenen presència de forma continuada.

Entre la plantilla fixa i externa trobem treballadors a les diferents delegacions que NESSUN DORMA té repartides per Girona, Manresa, Madrid, València i Guadalajara, garantint així la solvència dels serveis en els diferents territoris.

HUMANS